Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  13.02.2015 Повідомлення про загальні збори, що відбудуться 03.03.2015р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «03» березня 2015 року о 10:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304  відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:00 год. до 09:30 год. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 25.02.2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання:Про зміну місцезнаходження Товариства.

4 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту Товариства в новій редакції.

В період до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,  буд. 30, у робочі дні, робочий час, в кімнаті 304 за вказаною адресою. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Шишков Станіслав Євгенійович.
ProEmitent.INFO